DEN HAAG - De opleidingen commerciële economie en media en entertainmentmanagement aan hogeschool Inholland zijn nog steeds niet helemaal in orde.

De opleidingen voldoen nog steeds niet volledig aan de standaarden van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Volgens de NVAO kunnen de opleidingen niet aantonen dat alle afgestudeerden aan de eindkwalificaties voldoen.

De accreditatieorganisatie heeft een groot aantal eindwerken beoordeeld van betrokken studenten. Een groot deel van deze eindwerken, die voor april 2012 gemaakt zijn, voldoen niet aan de eisen voor hbo-bachelorniveau, meent de organisatie.

De opleidingen scoren wel een voldoende op 15 andere onderzochte punten. Maar omdat de standaard 'toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties' onvoldoende wordt beoordeeld, krijgen de opleidingen een onvoldoende als geheel van de accreditatieorganisatie.

Opnieuw

In september 2013 worden de opleidingen opnieuw beoordeeld. Pas dan zal het kabinet beslissen of het definitief afziet van het intrekken van de de accreditatie voor de opleidingen.

'Positief'

Doekle Terpstra, bestuursvoorzitter kwalificeert de beoordeling echter toch als positief. "In het rapport staat dat de instromende student de garantie heeft dat aan alle kwalificaties wordt voldaan", zo zegt hij tegenover NU.nl.

Volgens Terpstra is de lat voor de studie nu juist hoog gelegd, waardoor voor de mensen die nu in het derde en vierde jaar van de opleiding zitten extra begeleiding nodig is. "Ik denk dat de staatssecretaris daar een punt heeft."

"We kunnen niet in tien maanden van de kelder naar het dak springen. Op de opleiding zijn er mensen die van ver moeten komen, dit vraagt net wat meer tijd dan die tien maanden."

Vernietigend rapport

De NVAO hield de opleidingen tegen het licht na een vernietigend rapport van de onderwijsinspectie vorig jaar. Daaruit bleek dat een aantal hbo-opleidingen de wet- en regelgeving voor de bewaking van het eindniveau niet goed genoeg naleeft.

De NVAO boog zich ook over de opleidingen bedrijfseconomie en vrijetijdsmanagement en oordeelde dat die opleidingen wel van voldoende kwaliteit zijn.

Vakbond

Voorzitter Kai Heijneman van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) wil dat studenten die studievertraging hebben opgelopen door het gedoe bij Inholland, daarvoor gecompenseerd worden. ''Bijvoorbeeld voor het extra collegegeld dat zij hiervoor moeten betalen, maar ook voor de langstudeerboete die ze hierdoor op kunnen lopen.''

Ook moet er goed op toegezien worden dat studenten goede begeleiding krijgen nu ineens het niveau omhoog gehaald wordt, vindt de LSVB.