RIJSWIJK - In Nederland worden in vergelijking met andere Europese landen veel asielaanvragen ingewilligd, ruim twee keer boven het Europees gemiddelde. 

Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, de database van de Europese Unie.

Nederland willigde vorig jaar 45 procent van de 18.550 behandelde asielaanvragen in. Alleen Finland, Tsjechië en Slowakije willigden een hoger percentage aanvragen in.

Het aantal behandelde aanvragen is in die landen echter veel minder groot dan in Nederland. Landen als Cyprus (2,3 procent), Ierland (5,6 procent) en Frankrijk (14 procent) accepteerden veel minder aanvragen.

Aantrekkelijk

Daarbij speelt volgens een woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mee dat een aantal landen, voornamelijk in Noordwest-Europa, al jaren veel aanvragen krijgt. Volgens hem maakt het blijkbaar nog altijd verschil in welk land de aanvraag wordt gedaan.

Nederland is jarenlang aantrekkelijk geweest voor asielzoekers omdat elke aanvraag hier uiterst zorgvuldig wordt behandeld. ''We hebben het altijd heel netjes willen doen. Vandaar ook dat er relatief veel mensen naar Nederland komen met een goed verhaal. Immers, mensen met een verhaal waar we doorheen prikken, komen snel in een traject naar hun terugkeer terecht.''

Vandaar ook dat hier veel vluchtelingen komen uit landen waar problemen zijn. ''Nederland krijgt veel Somaliërs, Irakezen en Afghanen binnen. Die voldoen nu eenmaal sneller aan de voorwaarden voor bescherming dan iemand die bijvoorbeeld komt uit een land waar minder speelt.’’

Bescherming

Slechts een op de tien ingewilligde asielaanvragen wordt omgezet in een vluchtelingenstatus. Nederland vangt mensen vooral op als ze gevaar lopen in hun eigen land, de zogenoemde subsidiaire protectie, een andere grond voor bescherming. Ook op basis van humanitaire gronden wordt een aanzienlijk deel geaccepteerd.

Een gemiddeld land in de Europese Unie keurt 23 procent van alle asielverzoeken goed. Dat komt neer op een jaarlijkse acceptatie van 84.110 mensen op een totaal van 365.600 behandelde aanvragen. ''Wij pleiten voor een gemeenschappelijk Europees asielstelsel, zodat het land waar men asiel aanvraagt geen invloed meer heeft op de uitslag van de procedure. Dit onderwerp staat het komende halfjaar hoog op de politieke agenda van de Europese Raad van ministers'', aldus de woordvoerder.