DEN HAAG - In Nederland is het aantal geslachte geiten en kalveren de afgelopen 10 jaar sterk toegenomen. Stieren- en kalkoenenvlees wordt juist een stuk minder geproduceerd.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral geitenvlees nam een enorme vlucht in de afgelopen 10 jaar. Er werd 1728 ton geitenvlees geproduceerd in 2011 tegen 204 ton in 2002, een stijging van ruim 700 procent.

Omgerekend werden er in 2011 144.000 geiten geslacht. Volgens een woordvoerder van Stichting Vlees.nl kwam de geitensector vooral op na de mond- en klauwzeercrisis van 2001. Boeren stapten toen over op het fokken van geiten, omdat er een goede prijs voor het vlees en de melk werd betaald. Met de Q-koortscrisis van vorig jaar vlakt de opmars echter weer af.

Reputatie

Ook het aantal geslachte kalveren neemt toe. Niet zozeer omdat Nederlanders er veel van eten, maar omdat de sector samenloopt met de zuivelsector en omdat andere Europese landen gretig het Nederlandse kalfsvlees importeren. ''Het Nederlandse kalfsvlees heeft een goede reputatie opgebouwd’’, aldus de woordvoerder.

Het aantal varkens dat is geslacht voor consumptie is flink gedaald. Al nam dat procentueel maar 5,24 procent af, toch scheelt dat honderdduizenden varkens per jaar. In 10 jaar tijd halveerde het aantal voor consumptie geslachte stieren en daalde het aantal geslachte kalkoenen zelfs met bijna 100 procent.

Daling

De daling van het aantal geslachte stieren komt door een wetswijziging door de Europese Unie. Die koppelde premies aan grond, terwijl de stierenproductiein Nederland intensief was. De premies zijn nu overigens weer ontkoppeld. Dat er in ons land bijna geen kalkoenen meer worden geslacht heeft te maken met het sluiten van ’s lands enige kalkoenenslachterin 2006.

Overigens blijft het aantal vleeskuikens en -kippen de lijst aanvoeren qua hoeveelheid geslachte dieren. Per jaar worden er bijna 490 miljoen vleeskuikens geslacht voor consumptie.

Een kleine daling in het totale aantal geslachte dieren met 2,6 procent hoeft niet per se te wijzen op een lagere vleesconsumptie. ''Het aanbod van vee in Nederland wordt kleiner. Het aantal veeboeren neemt dagelijks af, de sector staat behoorlijk onder druk’’, aldus de woordvoerder.