DEN BOSCH - De Somerense aspergeteelster José Janssen heeft 3 jaar gevangenisstraf gekregen omdat ze werknemers op haar bedrijf heeft uitgebuit.

Het gerechtshof in Den Bosch acht haar schuldig aan mensenhandel. Ze heeft volgens de rechters van het hof werknemers 7 dagen per week 10 tot 14 uur per dag laten werken voor een salaris onder het minimumloon.

De vrouw moet ook schadevergoedingen betalen van in totaal ruim 9000 euro.

Hogere straf

Het hof vindt het zó ernstig wat de vrouw heeft gedaan, dat het een hogere straf heeft opgelegd dan de 2,5 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, die de rechtbank haar eerder gaf.

Behalve dat ze te weinig geld betaalde, keerde ze dat geld in veel gevallen ook nog eens niet uit. De huisvesting van de arbeiders was te klein, niet brandveilig en het sanitair was vies. Na 10 uur 's avonds mochten de werknemers niet meer naar buiten.

De arbeiders konden zich niet aan de situatie onttrekken, omdat zij hun loon pas aan het eind van het aspergeseizoen kregen.