ROTTERDAM - Om de jeugdcriminaliteit en - overlast terug te dringen, gaat Rotterdam de kopstukken hard aanpakken met een combinatie van straf en zorg.

Ook voor eventuele broertjes en zusjes komt een speciale aanpak om te voorkomen dat nog meer familieleden kiezen voor een criminele carrière.

Dat blijkt uit het woensdag verschenen programma 'Grenzen stellen, richting geven' voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Afhankelijk van wat ze op hun kerfstok hebben, gaan de hoofdrolspelers in de jeugdcriminaliteit de gevangenis in of worden ze in een hulpverleningstraject gezet, net zo lang tot ze weer op het rechte pad terecht zijn gekomen.

Laag IQ

Een deel van de jongeren heeft een laag IQ en kampt met ernstige psychische problemen. Bovendien groeien ze meestal op in een probleemgezin. Om te voorkomen dat zij na detentie terugvallen in hun oude gedrag, is scholing en intensieve begeleiding van groot belang.

Ook eventuele broertjes en zusjes worden in een traject begeleid, zodat zij het gedrag niet kopiëren. Uit de Rotterdamse praktijk is immers duidelijk geworden dat slecht voorbeeld slecht doet volgen.

Sleutelfiguren

De meeste jeugdcriminaliteit vindt plaats in groepsverband. Daarom richten de autoriteiten zich op het oppakken van de sleutelfiguren omdat is gebleken dat groepen dan snel uit elkaar vallen. Rotterdam slaagde er afgelopen jaren weliswaar in de problematische jeugdgroepen terug te brengen van 88 tot 18, maar de groepen veranderen wel steeds sneller. De structuur is losser en etnisch diverser.

Jongeren gaan bovendien op steeds jongere leeftijd in de fout. Zo blijken bijvoorbeeld in 2011 in Rotterdam de meeste overvallen gepleegd te zijn door jongeren onder de 24 jaar. Bedoeling is nu dat er vanaf 2013 ieder jaar 100 kopstukken worden opgepakt. Uiteindelijke doel is het aantal meldingen op de plekken in de stad waar jongeren regelmatig voor ernstige overlast zorgen in een jaar tijd met 25 procent terug te brengen.

Voor het hele programma trekt de gemeente jaarlijks 5 miljoen euro uit.