DEN HAAG - Nieuwe regels rondom gevonden en verloren voorwerpen zijn nog nauwelijks bekend.

Veel gemeenten hebben hun nieuwe registratiesysteem nog niet op orde, zo zegt Patrick van der Aa, beheerder van de website www.verlorenofgevonden.nl.

De politie staakt per zondag 1 juli het bewaren en registreren van gevonden fietsen en verloren portefeuilles of mobieltjes. Voortaan zullen gemeenten deze taak op zich nemen. Hoe de ruim 400 gemeenten die opdracht invullen, loopt plaatselijk zeer uit een.

Dit zorgt voor verwarring omdat de melding van vermiste paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten nog altijd bij de (Nederlandse) politie moet worden aangegeven. Gevonden identiteitspapieren moeten juist weer bij de gemeente worden ingeleverd.

Niet op orde

Op de website van Van der Aa staan inmiddels 21.000 vermiste of gezochte voorwerpen. Circa 159 van de 400 gemeenten hebben zich inmiddels bij zijn centrale registratiesysteem aangesloten, maar ruim de helft niet of nog niet.

''We worden platgebeld met aanvragen van gemeenten. Steeds meer sluiten zich op het laatste moment aan", zegt Van der Aa, die via zijn website de vinder met de gedupeerde probeert samen te brengen.

Zijn site wordt bekostigd door de deelnemende gemeenten. Pas wanneer meer dan de helft van de gemeenten toetreedt, is hij uit de kosten.

Communicatie

Volgens Van der Aa is het met de communicatie rond de registratie van verloren en gevonden voorwerpen niet goed gegaan. ''Lokale media beginnen ons nu ook te bellen. Het wordt tijd voor een Postbus 51-campagne, want de veranderingen zijn nauwelijks bekend", zegt hij.

De maatregel is genomen door minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie). Hij nam het besluit op 29 december 2011, na overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Volgens Opstelten behoort het bewaren en registreren van verloren zonnebrillen en gevonden cameratassen niet tot de kerntaak van de politie.

''Ik verzoek u de overdracht van deze taak goed te communiceren naar de bewoners van de desbetreffende gemeenten", schreef de minister aan de burgemeester en aan de VNG.

VNG

De VNG ziet voor zichzelf geen regierol weggelegd. "De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk hoe zij het oppikken en invullen", aldus woordvoerder Arjen Konijnenberg.

Het bewaren en registreren is geen eenvoudige klus. De gemeente Utrecht zegt bijvoorbeeld dat in 2009 in totaal 7.555 verloren voorwerpen werden gemeld en 5.292 gevonden voorwerpen naar de politie werden gebracht.

De meeste meldingen kwamen binnen via de telefoon en de website.
De gemeente Velsen heeft de bevolking via haar website uitvoerig ingelicht over de wijzigingen. Verder is er een gemeentelijk depot waar eventueel gevonden voorwerpen zullen worden bewaard.

Bewaren

Eventueel mag de vinder een gevonden voorwerp zelf bewaren. ''Als de eigenaar zich bij de gemeente meldt, krijgt hij uw naam en telefoonnummer om contact met u op te nemen", zo meldt de gemeente Velsen.

''Voorwerpen die minder waard zijn dan €450, mag u na drie maanden zelf houden. Voorwerpen die méér waard zijn dan €450, mag u na een jaar houden."