DEN BOSCH - De KNR, de koepel van onder meer religieuze ordes en congregaties, en de congregatie van de Broeders van de H. Joseph zijn geschokt door de conclusies over de dood van 37 jongens in het katholieke internaat Sint Joseph in Heel (Limburg).

Dat liet de KNR donderdag weten. Het Openbaar Ministerie publiceerde donderdag het strafrechtelijk onderzoek naar hun dood.

Daaruit blijkt dat de 37 jongens die tussen 1952 en 1954 onder verdachte omstandigheden overleden in het internaat vermoedelijk het slachtoffer van een misdrijf zijn en dat het bisdom Roermond vanaf begin 1959 van de verdachte sterfgevallen wist, maar niets deed.

Verder betreuren zij dat de kerkelijke verantwoordelijken eind jaren vijftig ''hebben nagelaten aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie voor nader onderzoek''.

De Broeders van de H. Joseph en de KNR laten weten dat hun medeleven uitgaat naar de familieleden, vrienden en kennissen van de betreffende jongeren. ''De wonden van het verdriet over het premature verlies van hun dierbaren zijn opnieuw geopend.''

OM presenteert onderzoek sterfgevallen Heel