DEN HAAG - Hogescholen rapporteren niet allemaal op dezelfde manier over hun financiën en daardoor is het heel moeilijk om vast te stellen hoe de verhouding tussen directe en indirecte kosten precies liggen.

Dat blijkt uit een rapport dat de Algemene Rekenkamer donderdag publiceerde over geldstromen in het hoger onderwijs.

Nu is niet steeds duidelijk hoeveel besteed wordt aan directe lasten (bijvoorbeeld kosten die gemaakt worden voor onderwijzend en onderzoekend personeel) en aan indirecte lasten (bijvoorbeeld bestuur, management en ondersteuning). Dat laatste wordt ook wel 'overheadkosten' genoemd.

Het geld dat hogescholen kwijt zijn aan overhead is de laatste jaren regelmatig onderwerp van politiek en maatschappelijk debat geweest. De vraag daarbij is of de overheadkosten in evenwicht zijn met het geld dat besteed wordt aan onderwijs en onderzoek.

Door de verschillende manieren van administreren op de verschillende hogescholen, kan er geen compleet beeld worden gegeven van de overhead van hogescholen als geheel.

Overleg

In een reactie laat staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW weten dat hij met de hogescholen overlegt hoe meer transparantie en eenduidigheid in de verslagen gebracht kan worden, zodat een beter beeld ontstaat over waaraan in het hoger onderwijs precies geld wordt uitgegeven.