AMSTERDAM - De rechtbank in Assen heeft pedofielenvereniging Martijn woensdag verboden. De vereniging is ook meteen ontbonden.

De rechtbank heeft ook bepaald dat de uitspraak meteen geldig is; een eventueel hoger beroep van Martijn heeft geen uitstellende werking.

Pedovereniging Martijn neemt wel alle tijd die nodig is om een besluit te nemen of het in beroep gaat tegen het vonnis, heeft gewezen voorzitter Marthijn Uittenboogaard laten weten.

''We overleggen met onze advocaat wat we gaan doen. Dat is niet alleen een juridische afweging, maar ook een financiële en maatschappelijke.’’

De vereniging heeft drie maanden de tijd om beroep aan te tekenen. Ondertussen kan de vereniging wel gewoon worden ontbonden.

Volgens de rechtbank is wat Martijn doet, zegt en uitdraagt over seksueel contact tussen volwassenen en kinderen in strijd met de algemeen aanvaarde normen en waarden die in de Nederlandse maatschappij gelden.

Rechtsorde

Martijn streeft voor de leden seksueel contact met kinderen na. De rechter oordeelde dat dat indruist tegen de rechtsorde.

"Daarmee tasten ze de integriteit van kinderen aan. Daar hoort de Nederlandse rechtstaat geen ruimte aan te bieden'', concludeert de rechter. De rechtbank zegt dat kinderen niet weerbaar zijn en daarom moeten worden beschermd.

Het Openbaar Ministerie stelt woensdag in een verklaring ''tevreden'' te zijn met de uitspraak.

Volgens justitie waren de werkzaamheden en het gedachtegoed van de vereniging in strijd met de openbare orde en de goede zeden. De werkzaamheden maakten inbreuk op de rechten en belangen van het kind, gezien de schadelijke effecten van seksueel kindermisbruik, concludeert het OM.

'Zwarte dag'

Voormalig bestuurslid van de vereniging, Marthijn Uittenboogaard zegt dat de uitspraak woensdag maakt tot ''een zwarte dag voor de vrijheid van meningsuiting en voor de rechtsstaat''.

De vereniging stelde steeds dat ze geen strafbare feiten pleegde en was in de veronderstelling dat ze daarom niet kon worden verboden. Ook vond de vereniging dat de vrijheid van meningsuiting en van vereniging zwaarder moest wegen dan de bezwaren van burgers.

''Wat we nu gaan doen, daar beraden we ons nog over'', aldus Uittenboogaard. Het ontbonden bestuur overlegt daarover met de advocaat van Martijn.

Voortvarend

De concrete ontbinding van de vereniging zal wat het OM betreft voortvarend worden aangepakt. Volgens een woordvoerder heeft de rechtbank een zogeheten vereffenaar aangesteld, die de afwikkeling van diverse zaken voor zijn rekening neemt.

''Hij kijkt bijvoorbeeld naar eventueel vermogen binnen de vereniging en hoe dat verdeeld moet worden'', legt de woordvoerder uit. ''Ook zal hij de vereniging uitschrijven uit het handelsregister.''

Website

Tevens is het de bedoeling dat de website van Martijn zo snel mogelijk op zwart gaat. Deze is woensdagmiddag uit de lucht gehaald.

De website bevat volgens het OM materiaal dat seks met kinderen ''promoot'' en ''impliciet of expliciet beschrijft''. De vereniging bestond daarnaast uit een digitaal en sociaal netwerk van ''gelijkgestemden en daders van zedenmisdrijven'', aldus het OM, of droeg daaraan bij.

'Ondergronds'

Politici reageren via Twitter opgetogen op het verbod van de pedovereniging Martijn, al zijn er wel zorgen over het 'ondergronds gaan' van de pedofielen. Ard van der Steur van de VVD noemt het 'goed nieuws', maar zegt dat het oppassen wordt voor 'ondergrondse activiteiten'.

Pieter Omtzigt van het CDA vindt het ''goed dat na druk van CDA en ChristenUnie, het Openbaar Ministerie ontbinding van pedovereniging Martijn vroeg en nu kreeg''. Partijgenote Madeleine van Toorenburg‏ juicht 'Yes!''

Tofik Dibi van GroenLinks reageert: ''Gevoel zegt: goed. Ratio zegt: drijven we pedofilie zo niet meer ondergronds?''

Crimineel

Leden van pedovereniging Martijn kunnen niet zo maar een nieuwe vereniging beginnen, die overeenkomt met de vereniging die werd verboden. Dat beweert letselschadespecialist Yme Drost. Hij probeerde eerder via een beklagprocedure justitie te dwingen Martijn strafrechtelijk te vervolgen. Drost ving destijds bot.

''Het OM kan door deze uitspraak soortgelijke verenigingen, bijvoorbeeld onder de naam Joost, strafrechtelijk aanpakken als criminele organisatie’’, zei hij. ''Ook de leden zijn dan te vervolgen voor lidmaatschap van een criminele organisatie.’’ Dat komt volgens Drost omdat de rechter nu heeft geoordeeld dat een soortgelijke organisatie de openbare orde in gevaar brengt.

Overigens denkt Drost dat  ''de strijd nog niet is gestreden. De vereniging zal in beroep gaan''.

Volg de berichten op Twitter via NUlive

Geschiedenis van pedofielenvereniging Martijn

Pedovereniging Martijn verboden