DEN HAAG - Basisscholen zijn blij met de afgestudeerde studenten van de academische pabo.

Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs en Regioplan onder de academische instellingen die de opleiding aanbieden.

Dit jaar studeert de eerste grote lichting studenten aan de academische pabo af, gevolgd door nog zo'n 600 in de komende jaren. De onderzoekers wilden weten of en hoe deze universitair opgeleide leerkrachten zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan de prestaties op de scholen.

Ze blijken vooral van aanvullende waarde te zijn op de grotere groep hbo-opgeleide leraren. Zo zijn zij beter in staat om onderwijsmethodes en zogenoemde leerlijnen te maken en om wetenschappelijk onderzoek te doen, buiten het lesgeven om.

De studenten zelf geven aan toch graag ook een aantal jaar voor de klas te staan, om zo het vak goed in de vingers te krijgen.