AMSTERDAM - Lerarenopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) kampen met een sterke terugloop van het aantal inschrijvingen. De afgelopen vijf jaar is de instroom met een vijfde afgenomen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het is vooral de opleiding tot leraar basisonderwijs die wordt geplaagd door een daling van het aantal aanmeldingen. De opleidingen voor een specifiek vakgebied in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben opvallend genoeg bijna geen last van terugloop.

6100 studenten begonnen aan het studiejaar 2011/2012 aan de opleiding tot leraar basisonderwijs. Dat betekende een daling van 30 procent.

In de periode waarin de reken- en taaltoets op de pedagogische academie (pabo) werd ingevoerd, nam het aantal eerstejaars in de opleiding tot leraar speciaal onderwijs met 75 procent af. Dit viel gelijk met plannen om op het speciaal onderwijs te bezuinigen.

De gegevens zijn afkomstig van de CBS. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Zoals vermeld is de instroom voor opleidingen tot leraar vo en mbo de afgelopen vijf jaar gelijk gebleven. Voor het schooljaar 2011/2012 schreven zich 5600 nieuwe studenten in voor deze opleidingen.

De opleiding tot leraar speciaal onderwijs is populair onder studenten die de 50 gepasseerd zijn. Dit heeft mede te maken met het feit dat deze opleidingen vrijwel uitsluitend naast het werk in deeltijdonderwijs worden gevolgd.

De gegevens zijn afkomstig van de CBS. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

In 2011/2012 was 60 procent van de eerstejaarsstudenten in de opleiding tot leraar basisonderwijs onder de 20.

Studenten die opgeleid worden tot leraar vo of mbo zijn gemiddeld ouder. Van hen was afgelopen studiejaar 40 procent onder de 20. Deze jongeren komen vaak rechtstreeks zelf van het vo of mbo.