DEN HAAG - Vogelbescherming Nederland wil dat de Staat alsnog begint met het onder water zetten van de Zeeuwse Hedwigepolder.

In 2014 moet de ontpoldering zijn voltooid. Vogelbescherming heeft de Staat daartoe voor de rechter gedaagd. De zaak dient maandag voor de rechtbank in Den Haag. De uitspraak wordt later dit jaar verwacht.

Nederland sloot in 2005 een verdrag met Vlaanderen over het uitdiepen van de Westerschelde. Die maatregel was nodig om de haven van Antwerpen beter bereikbaar te maken.

Om de schade aan de natuur te compenseren zou Nederland de Hedwigepolder onder water zetten, maar het kabinet-Rutte kwam daarop terug.

Een plan van staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) voor een gedeeltelijke ontpoldering haalde geen meerderheid in de Tweede Kamer. Het kabinet heeft nu besloten de kwestie te laten liggen voor het volgende kabinet.

Arbitrageprocedure

Vlaanderen is inmiddels een arbitrageprocedure tegen Nederland begonnen om te zorgen dat het zich aan zijn afspraken houdt. Ook De Europese Commissie eist dat Nederland zijn beloften over natuurcompensatie nakomt.

Vogelbescherming stapte enkele jaren terug al naar de rechter, maar zette de zaak stop toen leek alsof het gebied toch onder water zou gaan.

De organisatie kondigde eerder dit jaar een nieuwe procedure aan. Die zou eerst in het voorjaar dienen, maar de zaak is verschoven naar maandag, aldus een woordvoerder.