DEN HAAG - Het aantal adopties is de afgelopen jaren fors teruggelopen. Vorig jaar werden er in Nederland 563 kinderen geadopteerd.

Dat is het laagste aantal sinds 1965. In 2010 werden nog 720 kinderen aangenomen. In 2004 lag dat aantal nog op 1380, ruim tweemaal zoveel als vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd. Het aantal adopties is sinds 2004 vrijwel onafgebroken gedaald.

De gegevens zijn afkomstig van de CBS. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Bijna alle adoptiekinderen komen uit het buitenland. In 2011 ging het om 535 kinderen. Tot halverwege de jaren '70 werden vooral Nederlandse kinderen geadopteerd. De laatste decennia zijn dat er jaarlijks hooguit enkele tientallen per jaar.

Tegen de eeuwwisseling nam het aantal geadopteerde meisjes sterk toe, maar daarna is het weer gedaald, terwijl het aantal geadopteerde jongens gelijk bleef. Vorig jaar werden tweemaal zoveel jongens als meisjes geadopteerd.

In 2011 kwamen 180 adoptiekinderen uit China. In 2004 waren dat er nog 800. De daling van het aantal Chinese adoptiekinderen hangt samen met de relatief gunstige economische ontwikkelingen in dat land, vermoedt het CBS.

Crisis

Er zijn meer oorzaken voor de daling denkt de Stichting Adoptie Voorzieningen. ''Wat wij merken is dat het te maken heeft met de economische crisis. Mensen zijn onzeker over hun baan en inkomen.

Het is ook een tamelijk kostbare procedure. Tijdens de crisis in de jaren '80 hadden we ook met een daling te maken'', aldus de woordvoerster.

Verder is het profiel van de adoptiekinderen de laatste jaren veranderd, zei ze. ''De kinderen zijn in het algemeen ouder en hebben een sociaal of medisch belaste achtergrond.''