AMSTERDAM - Nederland is minder gastvrij geworden voor vluchtelingen onder invloed van het minderheidskabinet van VVD en CDA dat door de PVV werd gedoogd.

Dat vindt 57 procent van de Nederlanders, zo blijkt uit een woensdag gepubliceerde peiling van Maurice de Hond onder 1500 mensen in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland.

Van de ondervraagden die bij de vorige verkiezingen in 2010 op het CDA stemden, meent 69 procent dat de gastvrijheid voor vluchtelingen is verslechterd. Een meerderheid van de kiezers op de VVD (62 procent) en de PVV (78 procent) vindt echter dat dit niet het geval is.

Vluchtelingen die al in Nederland mogen blijven, voelen zich "steeds minder welkom in het land dat ze beschermt", constateert directeur Dorine Manson van VluchtelingenWerk Nederland.

Wereldvluchtelingendag

De organisatie hield het onderzoek in het kader van de jaarlijkse Wereldvluchtelingendag (20 juni), die bedoeld is om mensen bewuster te maken van de situatie van vluchtelingen in de hele wereld. De ondervraagden mochten ook zeggen of ze zelf als vluchteling uit Afrika of het Midden-Oosten naar Nederland zouden vluchten in het huidige politieke klimaat. De meningen daarover zijn verdeeld: 42 procent zou dat wel doen, 41 procent niet.

Volgens Manson zegt dit cijfer 'dat de Nederlandse bevolking haarfijn aanvoelt dat er toch veel misgaat'. Ze wijst er onder meer op dat er kinderen van asielzoekers zijn die al jaren in onzekerheid zitten en dat de regels voor gezinshereniging zo streng zijn "dat je wel kunt stellen dat Nederland het recht op gezinshereniging schendt".

VluchtelingenWerk Nederland houdt woensdag voor de tweede keer een mars, waarbij naar verwachting 800 mensen met witte paraplu's door Den Haag lopen. De paraplu's staan symbool voor de bescherming van vluchtelingen.