DEN HAAG - Steeds minder Nederlanders ervaren verloedering in hun woonbuurt. Ze hebben minder last van bekladding van muren of gebouwen, vernieling van telefooncellen of bushokjes en hondenpoep.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd.

In 2008 zei nog 14 procent van de Nederlanders dat vernieling van straatmeubilair vaak voorkomt in de eigen buurt, vorig jaar was dat gedaald tot 9 procent.

Het percentage mensen dat vindt dat er vaak hondenpoep op straat ligt, daalde van 33 naar 29 procent. In 2008 zei nog pakweg 9 procent vaak bekladde gebouwen te zien, vorig jaar was dat 7 procent.

Alleen het percentage Nederlanders dat zegt dat er vaak rommel op straat ligt, is stabiel gebleven op 20 procent.

De gegevens zijn afkomstig van de CBS. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Stad

De afname van het aantal mensen dat last heeft van verloedering, vond zowel in de steden als op het platteland plaats. Stedelingen ervaren wel meer overlast dan plattelandsbewoners. In de stad hebben mensen bijvoorbeeld drie keer zo vaak last van bekladding als op het platteland.

Inwoners van de vier grote steden hebben duidelijk vaker last van bekladding en troep op straat, terwijl de ervaren overlast van hondenpoep en vernieling weer niet echt afwijkt van andere plaatsen.