AMSTERDAM - Psychiatrisch patiënten en verslaafden die door nieuwe afspraken niet meer in een beschermde woonomgeving terecht kunnen, komen daardoor in ernstige problemen.

Daarvoor waarschuwt Jaap Fransman zaterdag namens de regionale instellingen voor beschermd wonen (RIBW's).

Volgens de RIBW's gaat het om jaarlijks ongeveer 5000 nieuwe zware patiënten die door het schrappen van zogeheten zorgzwaartepakketten in het Vijfpartijenakkoord zelfstandig moeten gaan wonen.

Dit terwijl ze daar eigenlijk niet tot in staat zijn. Het zijn mensen die tot op heden in woongemeenschappen werden opgenomen, of zelfstandig woonden met zeer intensieve hulp.

Prikkels

Volgens Fransman reageren zware psychiatrisch patiënten goed als ze in een beschermde omgeving leven, maar gaat het fout als ze te veel prikkels en verantwoordelijkheid krijgen. Daardoor kunnen ze snel terugvallen ''en begint het hele circus weer opnieuw", aldus de voorzitter van RIBW Alliantie.

Ook zware verslaafden kunnen volgens hem niet zonder intensieve begeleiding. Gebrek aan toezicht kan volgens Fransman ook tot overlast leiden voor de omgeving. De bezuiniging moet op termijn zo'n 100 miljoen euro opleveren.