DEN HAAG - De brandveiligheid in GGZ-instellingen is onvoldoende afgestemd op patiënten en cliënten.

Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met het onvoorspelbare gedrag van de patiënten. Dat schrijft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) vrijdag in een antwoord op Kamervragen van Lea Bouwmeester van de PvdA.

Hiermee deelt Schippers de mening van de Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV). Die had in een rapport in april al kritiek geuit op de brandveiligheid in zorginstellingen. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de brand in psychiatrische instelling Rivierduinen in Oegstgeest in maart vorig jaar.

Die ontstond doordat een patiënt rookte op zijn kamer. Drie patiënten kwamen toen om het leven.De OVV pleitte er in zijn rapport al voor dat zorginstellingen hun brandpreventie afstemmen op het soort patiënten dat ze verzorgen.

Onvoorspelbaar gedrag

Zo zagen patiënten in Rivierduinen de ernst van de brand niet in. De veroorzaker van de brand weigerde zijn kamer te verlaten en een andere man verstopte zich op het toilet. Hiermee ging kostbare tijd verloren.

In haar brief benadrukt Schippers wel dat brandveiligheid primair de verantwoordelijkheid is van de bestuurder van de betreffende instelling.

Op een vraag van Bouwmeester of de bezuinigingen op de ggz een belemmering vormen voor investeringen in de brandveiligheid, antwoordt Schippers dat bestuurders zelf moeten bepalen hoe ze de 'budgetkortingen' verwerken.