LEEUWARDEN - Justitie mag toch administratiekosten rekenen bij een bekeuring. De burger moet echter wel het recht hebben om daartegen in beroep te gaan.

Dat heeft het Hof in Leeuwarden bepaald in het hoger beroep van hoogleraar Recht en Bestuur Bernd van der Meulen. De professor procedeert al sinds 2009 tegen het principe dat overheid besluiten neemt waar de burger zich niet tegen kan weren.

De rechter heeft nu bepaald dat de overheid wel het recht heeft om administratiekosten te rekenen. Eerder vond een lagere rechter nog dat dat niet zo was.

Het hof is het met Van der Meulen eens dat burgers wel in bezwaar moeten kunnen tegen de opgelegde administratiekosten.

Justitie meldt op de bekeuring die mensen thuis krijgen dat het niet mogelijk is bezwaar te maken. Dat is onacceptabel voor de professor die vindt dat de burger altijd het recht heeft om zich tegen besluiten te weren.

Bekijk de uitspraak:

'Belangrijke dag'

In een reactie aan NU.nl noemt Van der Meulen de uitspraak een 'belangrijke dag voor de rechtsstaat'.

"Sinds 2009 heb ik gevochten voor erkenning van het recht van de burger op toegang tot de rechter. Justitie heeft zich daartegen met hand en tand verzet. Tot driemaal toe hebben kantonrechters alleen al in zaken van mij geoordeeld dat je tegen administratiekosten inderdaad in beroep kunt gaan bij de rechter", vertelt de hoogleraar.

"Tot driemaal toe heeft Justitie die uitspraken uitdrukkelijk naast zich neergelegd. Ze zijn daar heel ver ingegaan."

Verder procederen

Voor Van der Meulen is er geen reden om door te procederen. Met betrekking tot de administratiekosten hoopt hij dat iemand anders gaat procederen.

"Ik heb niet het argument gevonden dat de rechter overtuigd heeft. Dat mag een ander nu proberen. Het ging mij om het open krijgen van een deur en dat is gelukt", stelt hij dan ook.

2009

Sinds 2009 procedeert de hoogleraar tegen het principe van administratiekosten waar geen bezwaar tegen mogelijk is.

In 2010 gaf een kantonrechter hem gelijk, maar vond dat de administratie wel mogelijk waren. Justitie weigerde toen aan de uitspraak gevolg te geven en de beschikking aan te passen.

Aanpassing bekeuringen

Het openbaar ministerie laat in een reactie weten bekeuringen te zullen aanpassen naar aanleiding van de uitspraak.

Ontevreden over de uitspraak is zij echter niet "omdat de rechter de administratiekosten rechtmatig heeft verklaard", zo vertelt Wiebe Alkema, voorlichter bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, tegenover NU.nl.