AMSTERDAM - Mbo'ers zagen in 2011 minder vaak lessen en andere schoolactiviteiten uitvallen dan in 2010.

Dat staat vrijdag in de de JOB-monitor, een landelijk tevredenheidsonderzoek van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs.

Zo'n 64 procent van de ondervraagde mbo'ers geeft aan dat er weinig tot geen lessen en andere activiteiten uitvallen. Een jaar eerder gaf 57 procent dat antwoord.

Andere conclusies uit de enquête zijn dat studenten iets tevredener zijn over het contact met docenten (van 62 naar 65 procent tevreden) en dat de scholieren juist minder tevreden zijn over de mogelijkheid om zelf vakken te kiezen (van 22 naar 19 procent).

Stage

Ook blijkt dat bijna een derde van de mbo'ers vindt dat het contact tussen school en stagebegeleider onvoldoende is. Volgens de initiatiefnemers van de monitor zouden de stagebegeleider en de schoolbegeleider van de mbo-student elkaar drie keer moeten zien of spreken gedurende de stageperiode.

Pas dan kan er duidelijk progressie worden gezien. Nu gebeurt dit nog te weinig, vindt dertig procent van de mbo'ers.

Organisatie

De studenten zijn onverminderd niet te spreken over de organisatie van veel mbo-scholen. Vooral de afhandeling van klachten is een bron van frustratie. 31 procent oordeelt negatief en slechts 32 procent positief over de organisatie van de scholen.

De JOB-monitor is ingevuld door meer dan 200.000 mbo-studenten.