UTRECHT - Het aantal jongeren dat gespecialiseerde jeugdzorg nodig heeft is tussen 2005 en 2010 bijna verdubbeld. Dat blijkt uit een onderzoek van Kinderen in Tel, dat vrijdag is gepubliceerd.

In 2005 kregen bijna 44.000 jongeren van nul tot 17 jaar een indicatie voor gespecialiseerde jeugdzorg. In 2010 is dit aantal opgelopen tot bijna 85.000. De oorzaak van de forse stijging is volgens de organisatie onbekend.

Kinderen in Tel merkt op dat de zwaardere en dus duurdere jeugdzorg niet alleen grotestadsproblematiek is. Noord-Brabant en Flevoland staan op een eerste en tweede plaats in de lijst met provincies met het hoogste aantal jongeren dat een indicatie voor zware zorg kreeg.

Reden

Volgens Kinderen in Tel is extra onderzoek nodig naar de redenen van de stijging. Ook moet goed worden gekeken naar gemeentes waar de stijging is uitgebleven. Dat is vooral belangrijk omdat de jeugdzorg nu nog wordt betaald door de provincie, maar in de toekomst op het bordje van de gemeentes terechtkomt, aldus Kinderen in Tel.

Kinderen in Tel bundelt gegevens op gemeentelijk en provinciaal niveau over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland.

Slechtste buurt

De wijk Schieringen in Leeuwarden is de slechtste buurt voor opgroeiende jeugd in Nederland. In de wijk komen schoolverzuim, kindermishandeling, jeugdwerkloosheid en criminaliteit het meest voor. 

Rotterdam is koploper in de top 10 met vier wijken: het Oude Noorden (op plaats 2), Schiemond (4), Tarwewijk (5) en het Nieuwe Westen (10). Den Haag heeft drie wijken in de top 10: Huygenspark (3), Schildersbuurt-Noord (6) en Oostbroek-Zuid (8). De slechtse wijk in Amsterdam, IJplein/Vogelbuurt, staat op plaats 19.