DEN HAAG - De eindexamens op de middelbare scholen zijn dit jaar iets beter gemaakt dan in voorgaande jaren. Dat meldt het College voor Examens (CvE) donderdag.

Het landelijk gemiddelde is dan ook licht gestegen.

Het CvE kijkt enkel naar de resultaten per vak en niet naar de resultaten per leerling. Het is daardoor niet mogelijk om vast te stellen hoeveel leerlingen zijn gezakt.

Wel verwacht het college dat het percentage gezakte leerlingen iets lager zal zijn dan eerder berekend.

Strengere eisen

Omdat dit jaar strengere eisen gelden voor het centraal examen wordt gevreesd dat meer leerlingen voor hun examen zullen zakken dan in voorgaande jaren.

Het gemiddelde cijfer van alle eindexamenvakken moet nu een voldoende (5,5 of hoger) zijn. Voorheen kon een onvoldoende nog worden gecompenseerd.

Het CvE stelt verder dat er dit jaar nauwelijks problemen waren met de papieren examens. Op tientallen scholen waren er wel problemen met digitale examens. Door de examensoftware te verbeteren, hoopt het college volgend jaar op minder incidenten.

Klachten

Klachten die bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) binnenkwamen hebben zes keer tot een aanpassing in de correcties geleid. Het college stelt verder dat het examen maatschappijleer 2 voor een deel van de vmbo-opleidingen te pittig was.

Ook was de opdracht om een samenvatting te maken bij Nederlands op het vmbo te moeilijk. Op de havo was het examen management en organisatie te zwaar. Het vwo-examen Duits was te lang.

Havo- en vwo-leerlingen horen donderdag of ze zijn geslaagd. De vmbo-leerlingen kregen woensdag de uitslag al. In totaal deden 206.870 scholieren dit jaar eindexamen.