AMSTERDAM - Het lijkt erop dat de strengere exameneisen zorgen voor meer gezakte vmbo-leerlingen.

Uit een voorzichtige schatting van Jan van Nierop, voorzitter van Stichting Platforms VMBO, blijkt dat ongeveer 1 op de 10 leerlingen gezakt is. Vorig jaar was dat gemiddeld 5 procent.

Van Nierop heeft ongeveer 12 scholen gebeld. ''We kunnen er dus nog geen conclusies aan hangen, maar het geeft wel een trend aan.''

Koepelorganisatie VO-raad heeft dezelfde signalen gehoord als de stichting. ''Het is zorgelijk'', aldus een woordvoerster.

Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) wil niet vooruit lopen op de zaken. ''Het is te vroeg voor conclusies. We weten pas echt hoeveel leerlingen er geslaagd of gezakt zijn nadat de herkansingsperiode is afgerond en alle examengevens bekend zijn’’, aldus de minister.

Strenge regels

Volgens de strengere regels, die dit jaar zijn ingegaan, moet het gemiddelde cijfer van alle eindexamenvakken een voldoende (minimaal 5,5) zijn. Scholieren kunnen dit jaar een slechte score voor het centraal schriftelijk eindexamen (CSE) dus niet meer compenseren met die van schoolexamens.

De onderwijsclubs en leerlingen waren vooraf al bang dat deze strengere regels zouden zorgen voor veel meer gezakte leerlingen.

Onrust

Van Bijsterveldt geeft toe dat de kans bestaat dat er meer leerlingen zullen zakken. ''Een goed diploma moet staan voor de waarde die het behoort te hebben. Daar was in de afgelopen jaren twijfel over ontstaan. Daarom zijn de exameneisen aangescherpt.’’

''Op Twitter ging woensdagochtend het gerucht dat 54 procent van de leerlingen gezakt was. Heel veel scholieren hebben ons toen ongerust opgebeld’’, aldus Alderik Oosthoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Het bleek niet waar te zijn, maar de dag begon daardoor volgens Oosthoek ''erg gestrest’’.

Ruim 100.000 vmbo-eindexamenleerlingen krijgen woensdag te horen of ze geslaagd zijn of niet. In september komen de definitieve cijfers over het aantal geslaagde en gezakte scholieren.

Lees Twitterberichten over dit nieuws via NUlive