DEN HAAG - Het gaat niet lukken om scholen dit jaar nog verplicht voorlichting te laten geven over homo- en transseksualiteit.

Dat stelt minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs dinsdag in antwoord op vragen van D66-Kamerlid Pia Dijkstra.

Het was de bedoeling dat scholen de voorlichting over seksuele diversiteit vanaf 1 augustus dit jaar zouden gaan geven. Maar de regering heeft op verzoek van de Raad van State advies gevraagd aan de Onderwijsraad. Daardoor schuift de invoeringsdatum op naar augustus 2013.

Dijkstra vindt het uitstel onacceptabel. ''Dit is een voorbeeld van hoe het kabinet voortdurend vertraging toepast. De VVD moet nu maar eens laten zien dat de partij ruggengraat heeft en de motie, die ze zelf hebben gesteund, ook uitvoeren.''

Voorkomen

Het Kamerlid is vooral boos omdat voorlichting zoveel problemen kan voorkomen. ''Veel geweld tegen homo's komt nog altijd voort uit vooroordelen en onwetendheid'', stelt Dijkstra vast. ''Ik heb dan ook een debat aangevraagd om dit zo snel mogelijk met de minister te kunnen bespreken.''

Homobelangenorganisatie COC noemt het uitstel ''een klap in het gezicht van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderjongeren die het vaak zwaar hebben op school''. Volgens het COC hebben zij veel behoefte aan voorlichting en is het ''onacceptabel dat de regering hen nog een jaar in de kou laat staan''.

Volgens Van Bijsterveldt zullen komend jaar ''verreweg de meeste scholen'' al aandacht besteden aan seksuele diversiteit. De scholen zijn ''voortvarend aan de slag met het onderwerp'', constateert de minister.

Verder komt er een proef met zeventig lagere en middelbare scholen om een veilig klimaat te creëren voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender jongeren. Ook zit er een campagne in de pen die moet benadrukken dat iedereen op school zichzelf kan zijn.