DEN HAAG - Twee politiekorpsen en de Koninklijke Marechaussee schieten tekort in de naleving van de wettelijke bewaartermijn van informatie van Criminele Inlichtingeneenheden (CIE). 

Dat constateert het College bescherming Persoonsgegevens (CBP) na onderzoek dat dinsdag is gepubliceerd.

Volgens het CBP hebben de politiekorpsen Flevoland en Brabant Zuid-Oost, de marechaussee maar ook de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport te weinig maatregelen getroffen om de bewaartermijn van politiegegevens na te leven.

De Wet politiegegevens stelt dat gegevens moeten worden verwijderd als ze niet langer noodzakelijk zijn.

Daarbij geldt dat uiterlijk 5 jaar nadat gegevens zijn toegevoegd, deze moeten worden verwijderd. De wet eist bovendien een jaarlijkse toets, maar die voerden de vier onderzochte partijen niet of verkeerd uit.

Vaststaan

De informatie die de CIE verzamelt, gaat over zware criminaliteit. Die krijgen de eenheden onder andere door het raadplegen van informanten. Die informatie is daarom niet altijd betrouwbaar. ''Daarom kan gezegd worden dat de CIE werkt met zachte gegevens waarvan de juistheid en volledigheid onvoldoende vaststaan", aldus het CPB. Juist daarom gelden er strenge wettelijke eisen, aldus het CBP.