AMSTERDAM – Scholieren die een onvoldoende voor hun schriftelijk eindexamen krijgen, hoeven niet te rekenen op soepelheid van het College voor Examens (CvE).

Scholieren kunnen dit jaar een slechte score voor het centraal schriftelijk eindexamen (CSE) niet meer compenseren met die van schoolexamens. Gemiddeld moet de optelsom van alle CSE-cijfers een voldoende zijn.

''Ik kan me niet voorstellen dat het College voor Examens rekening houdt met de aangescherpte exameneis’’, zegt voorzitter Lotte Savelberg van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). ''De leden zullen nooit hun normen aanpassen om zo veel mogelijk scholieren te laten slagen.’’

Nagelbijten

De komende dagen is het nagelbijten voor de vele duizenden scholieren die schommelen rond een voldoende. Het College voor Examens bepaalt deze week wat de normering wordt voor de examens van 2012.

Vandaag en morgen wordt vastgesteld wat de moeilijkheidsgraad dit jaar is geweest in verhouding tot de examens in voorgaande jaren. Die normen worden morgen (vmbo) en donderdag (havo en vwo) bekend gemaakt.

Normering

Wie het aantal goede antwoorden kent, kan door toepassing van de normering per examenvak zijn definitieve eindcijfer bepalen. Aan de hand daarvan weet een scholier of het diploma is behaald.

Na raadpleging en adviezen van het LAKS, de leerkrachten én cijfermatige analyses van het Cito bepaalt het College voor Examens de definitieve norm. Dankzij de onderzoekstechnieken van Cito zijn historische gegevens over de moeilijkheidsgraad van de examens beschikbaar.

Mirjam Kapelle van het CvE bevestigt dat niet gemarchandeerd zal worden met de normen voor 2012.

''Het College ziet erop toe dat elk diploma dezelfde waarde heeft en elk cijfer op dat diploma met elkaar vergeleken kan worden, ongeacht het jaar waarin dat diploma wordt behaald’’, zegt ze.

De nieuwe exameneis heeft daarop geen enkele invloed. ''We gaan niet over één nacht ijs, maar aangepaste exameneisen spelen geen rol’’, aldus Kapelle.

Herexamen

Scholierencomité LAKS vreest dat aan het eind van de week duizenden scholieren met de gevolgen van de aangescherpte normen worden geconfronteerd. Voorzitter Savelberg: ''Je kunt cum laude staan voor je schoolexamens, maar als je 4,7 staat voor centraal schriftelijk, dan zul je via een herexamen alsnog je diploma moeten zien te halen.’’

Het slagingspercentage loopt al jaren terug. Vorig jaar werd volgens cijfers van het ministerie van Onderwijs 90,5 procent van de examens met goed gevolg afgesloten. De VO-raad heeft becijferd dat in het schooljaar 2010-2011 onder de aangescherpte normen circa 20 procent van de eindexamenkandidaten zou zijn gezakt.

Het LAKS vreest daarom een bloedbad. Savelberg: ''De kwaliteit van het onderwijs wordt niet beter door strengere eisen. De minister begint aan het verkeerde eind. Zij moet eerst gekwalificeerde leerkrachten aanstellen in plaats van onbevoegde docenten. Als het niveau in de lessen omhoog gaat, volgen de cijfers vanzelf.’’