AMSTERDAM - FNV-voorzitter Agnes Jongerius treedt per 23 juni af. Zij stelt zich ook niet herkiesbaar bij de vakcentrale. Dat heeft de FNV maandag bekendgemaakt.

De FNV-bonden hopen 23 juni een congres te houden voor de oprichting van De Nieuwe Vakbeweging (DNV), waaraan nu nog wordt gewerkt om de interne crisis binnen de organisatie te bezweren.

Ook vicevoorzitter Peter Gortzak treedt af. Hij onderhandelde binnen de FNV ook over het pensioenakkoord met werkgevers en het kabinet.

Over dit akkoord ontstond een groot intern conflict binnen de vakcentrale. Jongerius stemde met een meerderheid van de FNV-bonden in met dit akkoord over het verhogen van de AOW-leeftijd. De grootste FNV-bonden, Bondgenoten en Abvakabo, waren echter tegen.

Nieuwe mensen

Jongerius werd in mei 2005 verkozen tot voorzitter van FNV. Ze gaf eind vorig jaar al aan dat bij de oprichting van De Nieuwe Vakbeweging het voorzittersstokje overgedragen moet worden aan iemand anders.

Ook Bondgenoten-voorzitter Henk van der Kolk zei toen direct al niet beschikbaar te zijn als voorzitter van DNV.

Jongerius en Gortzak vinden het ''tijd om plaats te maken voor nieuwe mensen'', omdat eerste kwartiermaakster Jetta Klijnsma maandagmiddag haar eindrapport voor vernieuwing presenteert aan de FNV.

Aanmoediging

De scheidend voorzitter heeft volgens haar woordvoerster de voorstellen van Klijnsma en haar vier collega-kwartiermakers nog niet gezien. Maar door nu haar definitieve vertrek aan te kondigen wil Jongerius de achterban ''aanmoedigen'' de stap naar vernieuwing ook te zetten.

''De vakbeweging moet zien te komen tot een flinke verhoging van de organisatiegraad om ook in de toekomst een rol van betekenis te blijven spelen. De kans om nu die grote stappen te maken, ligt voor het oprapen met de plannen van de kwartiermakers. Dit is de beste kans ooit om een grote sprong in vernieuwing te maken'', aldus Jongerius.

Het is nog onbekend wat de Jongerius en Gortzak na 23 juni gaan doen. Jongerius, die in Utrecht woont, heeft altijd gezegd dat ze in een volgende baan op de fiets naar haar werk wil kunnen.

VNO-NCW

Bernard Wientjes, voorzitter van werkgeversbond VNO-NCW, zegt in een reactie grote waardering te hebben voor de rol die Jongerius "onder zeer moeilijke omstandigheden heeft gespeeld binnen de vakbeweging". 

Wientjes: "Zij was strijdbaar, maar altijd bereid en in staat om op een constructieve manier en op sociaal verantwoorde wijze noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen." 

Voorbeelden zijn volgens hem de hervormingen in de pensioenen en de regeling voor arbeidsongeschiktheid (WAO).

Lees Twitterberichten over dit nieuws op NUlive

Agnes Jongerius