MAASTRICHT - De provincie Limburg wil sluiting van de kerncentrale in het Waalse Tihange.

Voorafgaand daaraan moet België maatregelen treffen om de veiligheid van de centrale te verhogen. De Limburgse Staten namen vrijdag een motie van deze strekking aan.

De centrale ligt 36 kilometer ten zuiden van Limburg en vormt een bedreiging voor de provincie.

De Staten willen overleg met de Belgische autoriteiten over de veiligheid van de kerncentrale.

Jodiumpillen

Ook moeten met Belgische en Duitse buren afspraken worden gemaakt over waarschuwingssystemen en veiligheidsmaatregelen, en moet er in Limburg een depot van jodiumpillen komen. Die kunnen worden uitgedeeld bij een nucleaire ramp.

Volgens Limburg is met name reactor Tihange 1 onveilig. Zo vormen aardbevingen en overstromingen een serieus risico voor de centrale. De Belgische regering wilde de reactor eerst sluiten, maar wil die nu zeker 10 jaar langer openhouden. De reactor draait op halve kracht wegens een defecte turbine.