DEN HAAG - Twee regio's van de Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg zijn onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De inspectie heeft tekortkomingen geconstateerd in de kwaliteit van de geleverde zorg. ''Hierdoor bestaan er risico’s voor de veiligheid van patiënten'', aldus de IGZ donderdagavond.

Bij de IGZ kwamen veel meldingen binnen over de kwaliteit van zorg bij de Zorggroep. Het ging het in een aantal gevallen om ernstige calamiteiten die voornamelijk plaats hadden in de sectoren verpleging en verzorging en de thuiszorg in de regio’s Horst-Venray en Venlo. Die zijn nu onder toezicht geplaatst.

Kritiek

De inspectie heeft vooral kritiek op de manier waarop de Zorggroep Noord- en Midden Limburg met de meldingen is omgegaan. Door de manier waarop de meldingen werden geanalyseerd bleven werkelijke oorzaken onzichtbaar. Meldingen van cliënten werden niet goed afgehandeld.

De Raad van Bestuur van de Limburgse zorginstelling had de IGZ eerder al verbeteringen toegezegd. De inspectie vindt echter dat de zorggroep de noodzakelijk verbeteringen ''niet binnen een redelijke termijn" heeft doorgevoerd.