DEN HAAG - De bouw van een windmolenpark op de Noordzee door energiebedrijf Nuon kan doorgaan.  

De Raad van State heeft woensdag twee verzoeken om de vergunning te vernietigen, ongegrond verklaard. Die waren ingediend door het Productschap Vis en projectontwikkelaar E-Connection.

Het productschap was bang dat de komst van de windmolens nadelig zou zijn voor de visvangst op de Noordzee. E-Connection had een vergunningaanvraag ingediend voor dezelfde locatie. Beide partijen waren eerder al door de rechter in het ongelijk gesteld.

De Raad van State concludeert dat het windpark maar een geringe schade zal opleveren voor de visserijsector. Ook het bezwaar van E-Connection dat Nuon niet voldoet aan de voorwaarden in de vergunningaanvraag, vond geen gehoor.