DEN HAAG - Advocaat-generaal bij de Hoge Raad Diederik Aben heeft herziening gevorderd van de strafzaak tegen drie mannen en drie vrouwen die zijn veroordeeld voor de moord op een 56-jarige Chinese vrouw in Breda.

Zij werd in juli 1993 in het Chinese restaurant van haar zoon om het leven gebracht.

De politie pakte drie mannen en drie vrouwen van 19 tot 21 jaar oud op. De drie mannen kregen - in hoger beroep - celstraffen van 10 jaar wegens doodslag, de vrouwen werden veroordeeld wegens medeplichtigheid. Allen hebben hun straf uitgezeten.

Ontkennen

De veroordelingen zijn vrijwel uitsluitend gebaseerd op bekentenissen die de vrouwen hebben afgelegd bij de politie. De mannen hebben altijd ontkend. Een van de mannen heeft de zaak aangebracht bij een project van rechtspsycholoog Peter van Koppen en een aantal van zijn studenten, die mogelijke rechterlijke dwalingen onderzoeken.

Hun rapport is voorgelegd aan de 'twijfelcommissie' van justitie, de CEAS. Het Openbaar Ministerie heeft daarna nieuw sporenonderzoek laten doen, dat geen enkele aanwijzing tegen de veroordeelden heeft opgeleverd.

Rechtspraak

De Rechtspraak, het overkoepelend orgaan van de rechterlijke macht, heeft zich dinsdag ''zeer geraakt'' getoond door de nieuwe feiten die bekend zijn geworden over de moord. ''De mogelijkheid dat onschuldigen zijn veroordeeld en onterecht hebben vastgezeten, raakt de Rechtspraak diep'', aldus een verklaring.

''Ook moet het voor de nabestaanden van het slachtoffer en andere betrokkenen pijnlijk zijn na al die jaren weer met deze ingrijpende gebeurtenis geconfronteerd te worden'', schrijft de Rechtspraak. Een inhoudelijke reactie kan zij nog niet geven, omdat de zaak weer onder de rechter (de Hoge Raad) is.

De Rechtspraak zegt zich te realiseren dat de kwestie voor veel onrust zorgt, zowel bij direct betrokkenen als in de samenleving. ''Ook voor de Rechtspraak is het een heftige gebeurtenis: het is het schrikbeeld van iedere rechter dat een veroordeling achteraf niet juist blijkt te zijn.''