AMSTERDAM - De commissie-Samson ontvangt veel meldingen van seksueel misbruik of geweld die buiten de onderzoeksopdracht van de commissie vallen.

Het gaat om ongeveer een op de drie meldingen. Dat meldt de commissie in een openbaar bericht.

De commissie onder leiding van voormalig procureur-generaal Rieke Samson onderzoekt het misbruik van minderjarigen die door de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst.

Dat doet ze in navolging van de commissie-Deetman, die het misbruik binnen de katholieke kerk onderzocht.

Misstanden

De commissie-Samson stelt dat er kennelijk ook in andere sectoren misstanden zijn die mensen onder de aandacht willen brengen. Daarom analyseert de commissie ook deze zaken. In het eindrapport, dat in oktober wordt verwacht, geeft de commissie meer gedetailleerde informatie.