ENSCHEDE - De Twentse neuroloog die ervan wordt verdacht jarenlang door foutieve diagnoses en medisch handelen tientallen patiënten ernstige schade te hebben toegebracht, worden negen zaken ten laste gelegd.

Het zwaarste verwijt is het opzettelijk benadelen van de gezondheid van patiënten, met zwaar lichamelijk letsel en mogelijk zelfs de dood tot gevolg. Dat feit kan maximaal 9 jaar gevangenisstraf opleveren.

Deze zaken zijn de meest kansrijke, die ook een goed beeld geven van de de verwijten die de arts worden gemaakt. Dat zei medisch officier van justitie Marjolein van Eykelen vrijdagavond in Enschede.

Ze verwacht dat nog dit jaar de rechtbank in Almelo zich over de zaak buigt. Ze sprak van de meest complexe en omvangrijkste medische zaak tot nu toe in Nederland.

Emotionele bijeenkomst

Slachtoffers en nabestaanden kregen vrijdag door het OM uitgelegd waarom alleen deze negen zaken aan de voormalig specialist van het Medisch Spectrum Twente ten laste worden gelegd.

Het was een emotionele bijeenkomst volgens het OM en het onderzoeksteam van de politie, vooral voor de mensen die hun klachten niet voor de rechter terugzien.

Het OM gaf aan dat niet eerder dan eind dit jaar de zaak voor de rechter kan komen omdat de slachtoffers nog moeten meewerken aan een onderzoek waarin de psychische schade wordt vastgesteld. De voormalig neuroloog verblijft volgens Van Eykelen in het buitenland, maar verleent volledige medewerking.

Mishandeling

De voormalige neuroloog is mishandeling ten laste gelegd evenals verduistering, diefstal en valsheid in geschrifte. Hij werkte in het ziekenhuis vanaf de jaren negentig en heeft in die periode patiënten ten onrechte verteld dat ze aan ernstige ziektes zoals Parkinson, MS en Alzheimer leden.

In 2004 werd hij ontslagen omdat hij verdovende middelen voor eigen gebruik had gestolen. De eerste meldingen tegen hem kwamen in 2007.

Er loopt ook nog een vooronderzoek naar het handelen van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente, maar dat is volgens het OM voor een later stadium.

Misdadig

''Verschrikkelijk. Schandalig. Misdadig.'' Dat zei directeur Wilna Wind van patiëntenkoepel NPCF in een reactie op de vrijdag bekendgemaakte tenlastelegging tegen een Twentse voormalige neuroloog.

''Zo'n man richt enorm veel schade aan, aan het imago van de artsen, maar ook aan het vertrouwen van patiënten in de zorg.''

Volgens Wind toont de affaire aan dat openheid in de zorg erg belangrijk is. "Er moet echt een einde komen aan de doofpotcultuur die hier en daar nog heerst. En het draait om toezicht, toezicht en toezicht.''