GENEVE - Iran en Azerbeidzjan maken zich grote zorgen over discriminatie in Nederland op basis van geslacht, religie en ras. 

De twee landen beklaagden zich donderdag na de publicatie van een rapport over de mensenrechten in Nederland van de Verenigde Naties. De Mensenrechtenraad van de VN uitte hierin kritiek op het asielbeleid in ons land.

Nederland moet volgens Iran en Azerbeidzjan zo snel mogelijk wat doen aan het feit dat minderheden in ons land achtergesteld zijn, vooral in het onderwijs, de gezondheidszorg en bij het zoeken naar werk. Ook zouden ze te vaak sociaal en politiek aan de zijlijn staan.

Azerbeidzjan had nog wel een compliment voor ons land voor de introductie van de leerplicht. Het land wil dat Nederland kinderen zonder de juiste papieren toch toelaat in het onderwijssysteem.