DEN HAAG - Demissionair minister van Asiel Gerd Leers (CDA) zegt zich op geen enkele manier bemoeid te hebben met de ontruiming van het tentenkamp in Ter Apel.

Dat zei hij donderdag tegen de Tweede Kamer. Hij benadrukte dat het de verantwoordelijkheid van uitgeprocedeerde asielzoekers is om terug te keren naar hun land van herkomst.

Burgemeester van Vlagtwedde Leontien Kompier (PvdA) besloot vorige week om het tentenkamp, waar honderden Somalische en Iraakse uitgeprocedeerde asielzoekers bivakkeerden, te ontruimen. De rechtbank in Groningen oordeelde achteraf dat het noodbevel disproportioneel was en dat de ontruiming niet had mogen plaatsvinden.

Geen druk

Leers zei dat hij geen druk op Kompier heeft gezet om haar tot ontruiming te laten overgaan. "Ik ga daar ook niet over, openbare orde valt onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester. Zij heeft haar eigen afwegingen gemaakt."

GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi noemde dit 'schijnheilig'. Volgens D66-Kamerlid Gerard Schouw heeft Leers bewust aangestuurd op escalatie. Leers ontkende dit. Hij kon er niets aan doen dat de uitgeprocedeerde asielzoekers niet terugkeerden naar Irak of Somalië, maar kozen voor de illegaliteit, zei hij. Leers mag ze niet gedwongen uitzetten. Hij heeft de Irakezen wel tijdelijk onderdak aangeboden.

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma vond het juist goed dat Leers niet was gezwicht voor 'een chantagepoging met een soort Occupy-kamp'. Hij kreeg bijval van CDA'er Raymond Knops. "Acties van uitgeprocedeerde asielzoekers zoals in Ter Apel kunnen geen aanleiding vormen om opvang of een verblijfsvergunning te verlenen", zei hij. "Evenmin kunnen zij aanleiding vormen om het asielbeleid te wijzigen."

Veiligheid

Leers zegde wel toe binnenkort met zijn Somalische ambtsgenoot te gaan praten over de veiligheid in dat land en de mogelijkheden voor asielzoekers om terug te keren. Vorige week kondigde hij al aan met de Iraakse minister Dindar Najman Shafiq Duski over hetzelfde onderwerp te spreken. Tot die tijd zorgt hij voor onderdak voor de uitgeprocedeerde asielzoekers.

Leers prees donderdag in de Tweede Kamer ook de burgemeester van Vlagtweddeom de zorgvuldigheid waarmee ze besloot het tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers bij Ter Apel te ontruimen. De rechter stelde onlangs dat de ontruiming een te zwaar middel was.

Die uitspraak respecteert Leers wel. Leers benadrukte ook dat hij niet op ontruiming heeft aangestuurd. Hij werd wat kriegel van de Kamer, die hij verweet dat ze hem neerzette als iemand die uit was op escalatie. Er zijn nu eenmaal 'gescheiden verantwoordelijkheden'. Niettemin is de ''ontwikkeling mij lastig gevallen'', aldus Leers.

Tentenkamp Ter Apel ontruimd