BILTHOVEN - Veel nieuwe drinkwaterinstallaties voldoen niet aan de vereisten.

Dat kan risico's met zich meebrengen, bijvoorbeeld het gevaar voor legionellabesmettingen. Bij controle van 4655 installaties in 2010, bleek ruim 1800 niet aan de vereisten te voldoen, zo blijkt uit donderdag naar buiten gebracht onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De onderzoeker noemt de resultaten ''een probleem''.

Vooral bij drinkwaterinstallaties van bijvoorbeeld ziekenhuizen, zorginstellingen en zwembaden kan een verontreiniging van het waternet grote risico's betekenen voor zowel consumenten als het openbare drinkwaternet.