DEN HAAG - Kindermishandeling in bijvoorbeeld moskeeën, kerken, buurthuizen en op sportclubs komt in Nederland 'niet grootschalig' voor.

Dat schrijft het kabinet woensdag aan de Tweede Kamer. Het kabinet baseert zich op een onderzoek van de GGD Nederland onder ruim 3000 kinderen in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven naar mishandeling buiten hun eigen huis en hun gewone school.

In Den Haag en Rotterdam samen zijn echter wel 17 'signalen' geregistreerd van kindermishandeling in de 'sociale leefomgeving'.

Vijftien van de geregistreerde signalen werden gevonden bij kinderen die 'non-formeel koranonderwijs' krijgen. In Rotterdam zijn 2 gevallen bij karateles aangetroffen.

Waar het nog nodig was, zijn 'vervolgacties' ondernomen, maar verschillende situaties waren al niet meer 'actueel'.