AMSTERDAM - In Nederland zitten veel vreemdelingen in detentie zonder dat er voldoende aandacht is voor alternatieven.

Tegen discriminatie wordt vaak onvoldoende opgetreden en op scholen heeft les over mensenrechten nog een te vrijblijvend karakter. 

Dat staat in een rapport van Amnesty International. Donderdag beoordeelt de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève hoe het gesteld is met de mensenrechten in ons land. Alle landen van de Verenigde Naties (VN) worden om de 4 jaar beoordeeld op de mensenrechtensituatie in hun land.

''Nederland is terecht kritisch over de mensenrechtensituatie in heel veel landen, van Iran tot China en van Nigeria tot Colombia'', aldus Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International. ''Betere naleving van mensenrechten in ons land is in het belang van iedereen.

Geloofwaardiger

Bovendien is Nederland geloofwaardiger en effectiever in het buitenland als het eigen huis op orde is. Een geloofwaardig mensenrechtenbeleid in binnen- en buitenland gaan immers hand in hand.''

Nederland wordt beoordeeld op basis van het gesprek van donderdag dat VN-lidstaten voeren met de Nederlandse regering en op basis van eerder ingeleverde rapporten.