DEN HAAG - De Hoge Raad vindt dat Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ten onrechte heeft geprobeerd plannen van Chipshol voor de ontwikkeling van het Groenenbergterrein bij Schiphol tegen te houden.

Dat staat in een uitspraak van de Hoge Raad van vrijdag. Chipshol is veel geld misgelopen doordat LVNL stelde dat het terrein naast de Aalsmeerbaan van Schiphol niet bebouwd mocht worden in verband met de veiligheid van het vliegverkeer.

De luchtverkeersleiding had aan Chipshol moeten melden dat bebouwing wel mogelijk was als de plannen werden aangepast.

Chipshol kan nu bij de rechter een schadeprocedure tegen LVNL beginnen om de hoogte van een schadevergoeding vast te stellen. De Hoge Raad sluit zich hiermee aan bij een eerdere uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam uit 2009.

Bouwverbod

Volgens de luchtverkeersleiding, die ook adviezen geeft aan de minister van Verkeer, zou bebouwing van het terrein het veiligheidssysteem van de landingsbaan in gevaar brengen.

Door dit standpunt kondigde de minister een bouwverbod af voor het stuk grond. In 2005 stelde een onafhankelijke commissie dat de plannen van Chipshol niet zo nadelig voor de Aalsmeerbaan waren zijn als LVNL dacht.

Als de luchtverkeersleiding duidelijk had gemaakt hoe zij de plannen had getoetst, had Chipshol ze zodanig kunnen veranderen dat bouwen wel kon.

Juridische strijd

De juridische strijd om de grond loopt al jaren. Rechtszaken die Chipshol in het verleden voerde tegen LVNL en Schiphol, pakten voor Chipshol nadelig uit. Volgens de projectontwikkelaar kwam dat doordat in beide zaken plotseling de rechters werden vervangen.

Een van de rechters door wiens uitspraak Chipshol veel geld en grond is kwijtgeraakt, is Hans Westenberg, voormalig vice-president van de rechtbank in Den Haag.

Westenberg wordt momenteel op aangeven van Chipshol door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd voor meineed. Die vervolging geldt ook oud-rechter Pieter Kalbfleisch, destijds een collega en goede kennis van Westenberg.

Kalbfleisch zou warme banden hebben gehad met de tegenpartij van Chipshol. Westenberg is in verband met de Chipsholzaak met vervroegd pensioen gegaan en Kalbfleisch is vorig jaar opgestapt als topman van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.