ALKMAAR - De leiding van kinderdagverblijf De Blokkendoos in Hoorn mag niet terugkeren op de werkvloer.

De gemeente Hoorn heeft op basis van een inspectierapport van de GGD terecht besloten de leiding de toegang tot de kinderopvang te verbieden.

Dit heeft de bestuursrechter in Alkmaar woensdagmorgen geoordeeld. De GGD concludeerde eerder dat kinderen in De Blokkendoos werden gekleineerd, gepest en geïntimideerd.

Rechter

De gemeente Hoorn besloot daarop eind april de eigenares en een tweede, voormalig leidinggevende te verbieden zich nog in de kinderopvang te vertonen. Die stapten daarop naar de rechter om dit besluit hangende de bezwaarprocedure te schorsen.

In hun verweer voerden zij aan dat de GGD, die alleen sprak met oud-medewerkers van De Blokkendoos, ten onrechte was afgeweken van de vaste werkwijze. Hierdoor zouden rancuneuze oud-collega's onbekommerd hun gal hebben kunnen spuwen.

Volgens de rechter had de GGD ''gezien de bijzondere situatie'' echter voldoende aanleiding deze onderzoeksmethode te kiezen.