BOXTEL - Burgemeester en wethouders van Boxtel houden er rekening mee dat in de toekomst tóch naar schaliegas kan worden geboord in de gemeente.

Het college heeft mede daarom besloten om een premie van 229.000 euro die de gemeente heeft ontvangen van boorbedrijf Cuadrilla voorlopig niet terug te betalen.

Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt.

De gemeenteraad verklaarde Boxtel begin maart nog schaliegasvrij. De partijen spraken zich unaniem uit tegen proefboringen, omdat niet duidelijk is wat de gevolgen van de boringen zijn voor mens en milieu.

Betalingen

Boxtel is een van de twee Brabantse gemeenten die Cuadrilla op het oog heeft voor een proefboring. Cuadrilla betaalde de gemeente onder meer 150.000 euro aan goodwill en 54.000 euro voor de aanleg van een groenzone. Dat is volgens de gemeente geen bijzondere situatie.

De gemeente had een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan verleend, maar de rechter verwees die naar de prullenbak. Cuadrilla trekt die aanvraag hoogstwaarschijnlijk binnenkort in, zo zegt directeur Frank de Boer.

De Boer wacht het onafhankelijke onderzoek af dat door het ministerie van Economische Zaken is aangekondigd en verwacht daarna een nieuwe aanvraag te kunnen indienen. Het bedrijf wil daarom het geld niet terug. ''De boring gaat door, er is alleen sprake van wat vertraging'', aldus De Boer.

Nieuwe aanvraag

Een nieuwe aanvraag moet opnieuw door de gemeente worden bekeken. ''Als die voldoet aan de regels, kun je die niet zo maar van tafel vegen'', zegt wethouder Peter van de Wiel. ''Dat er geen draagvlak is in de gemeente is glashelder. Maar dat is niet voldoende reden om een vergunning op voorhand al af te wijzen. Een rechter wil meer argumenten zien.''

Het huurcontract van de grond die Cuadrilla op het oog had, blijft gewoon bestaan. Dat loopt in 2014 af en staat los van de vraag of er wel of geen proefboring komt.