AMSTERDAM - De onlangs in de zuidelijke provincies ingevoerde wietpas kan op weinig steun rekenen in Nederland. Dat blijkt woensdag uit een peiling van Maurice de Hond.

De wietpas, die op 1 mei werd ingevoerd in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, verplicht mensen die een coffeeshop willen bezoeken om lid te worden van die bewuste coffeeshop.

De pas wordt alleen uitgegeven aan mensen die in Nederland woonachtig zijn en moet de overlast rond coffeeshops, mede veroorzaakt door drugstoeristen, terugdringen.

De landelijke invoering volgt in 2013. Daardoor kan er door drugstoeristen niet langer worden uitgeweken naar gemeenten als Nijmegen. Daar is momenteel sprake van meer toeloop.

Op de vraag of de invoering van de wietpas een goed idee is antwoordt 60 procent van de ondervraagden negatief. Afgaand op het stemgedrag in de Tweede Kamer-verkiezingen van 2010 kan de pas enkel bijval vinden onder de CDA-stemmers. Daarvan zegt een kleine meerderheid van 54 procent het een goed idee te vinden.

Er is vooral veel angst dat de wietpas voor meer overlast van illegale handel op straat zal zorgen. Van de ondervraagden verwacht 80 procent dat die handel zal toenemen. Er is dan ook een meerderheid (60 procent) voor het onmiddellijk stoppen van de invoering.

Geen verbod

Een minderheid van de ondervraagden (30 procent) is van mening dat softdrugs in Nederland volledig verboden moet worden. Een dergelijke maatregel ontvangt steun van 49 procent van de Nederlanders die in 2010 op het CDA hebben gestemd en slechts 5 procent van de GroenLinks-stemmers.

Over het volledig vrijlaten van het gebruik van softdrugs heerst behoorlijke verdeeldheid. 45 procent van de ondervraagden zou dit toejuichen, terwijl 49 procent tegen is. 6 zegt geen mening te hebben.