AMSTERDAM - Het Nieuwe Eemland college in Amersfoort ontkent dat het een havo-scholiere met een rekenstoornis discrimineert door haar tijdens het examen niet toe te staan hulpmiddelen te gebruiken.

Daarmee reageert de onderwijsinstelling op berichten die in diverse media verschenen naar aanleiding van een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling.

In die uitspraak wordt gesteld dat de school het meisje discrimeert als ze tijdens het schriftelijk examen geen gebruik mag maken van zogenaamde formulekaarten, zodat ze niet gehinderd wordt door haar handicap.

Bestuursvoorzitter Lex van de Haterd van het Meridiaan College, waaronder Het Nieuwe Eemland valt, stelt in gesprek met NU.nl dat het juist de regels van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn die tegenhouden dat het meisje tijdens haar examen hulpmiddelen gebruikt.

Niet blij

"We zijn niet blij met de berichten die opduiken in de media waarin wordt gesteld dat wij het meisje niet toestaan om formulekaarten te gebruiken tijdens het schriftelijk examen", aldus Van de Haterd.

"Ze kan door haar rekenstoornis (dyscalculie, red) de formules niet onthouden, maar wel toepassen. Daardoor gebruikt ze al sinds ze hier op school zit formulekaarten. We wisten echter dat ze dat tijdens het schriftelijk havo-examen niet mochten gebruiken."

"We hadden gehoopt dat de onderwijsinspectie het gebruik tijdens het examen zou gedogen, maar nu blijkt dat de inspectie daar niet aan wil."

Zelfde condities

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benadrukt dat de formulekaart niet is toegestaan en sluit uit dat de regels voor de examens nog worden aangepast.

"Voor het Centraal Examen gelden voor alle kandidaten dezelfde condities en uitgangspunten. Het is een verantwoordelijkheid van de school om deze na te leven. Het is een taak van de Inspectie om daarop toe te zien", aldus woordvoerder Menno van Tartwijk van het ministerie.

Meer tijd

"Bij deze uitgangspunten is ook nadrukkelijk rekening gehouden met leerlingen met dyslexie en dyscalculie. Zo krijgen zij bijvoorbeeld meer tijd voor het Centraal Examen."

"Zoals al een aantal jaren in het Examenreglement is vastgelegd is het gebruik van een formulekaart tijdens het Centraal Examen echter niet toegestaan. Scholen zijn daar ook in een vroeg stadium over geïnformeerd, zodat zij daar in hun voorbereiding rekening mee kunnen houden en leerlingen goed kunnen begeleiden op weg naar de examens."

Jammer

"Ik vind het erg jammer dat haar de formulekaart niet mogen laten gebruiken, maar we houden ons aan de regels. Dat doen we terwijl ik dat eigenlijk niet wil", reageert Van de Haterd.

"De moeder van de scholiere heeft al laten weten dat het meisje het gaat proberen zonder formule kaart. Ze hoopt op een kleine voldoende of  een onvoldoende die ze met cijfers van andere vakken kan compenseren. Op die manier kan ze alsnog haar havo-diploma halen."

De Onderwijsinspectie bevestigde eerder aan regels gebonden te zijn. "Wij maken de regels niet zelf en kunnen ze dus ook niet aanpassen", aldus woordvoerder Jan Willem Swane van de Onderwijsinspectie.

"Als er aanpassing moet worden gedaan, dan is het aan minister Van Bijsterveld om dat goed te keuren. Dan geldt die aanpassing uiteraard niet alleen voor dit geval, maar voor alle leerlingen met dyscalculie."

Discussie

Van de Haterd hoopt dat deze casus leidt tot een discussie in de politiek.

"De formulekaarten mogen sinds 2009 niet meer gebruikt worden. De examenregels worden steeds strenger, waardoor het voor leerlingen met dyscalculie of dyslexie steeds lastiger wordt om te slagen."

Botsing

In een reactie laat een woordvoerster van de Commissie Gelijke Behandeling weten dat het niet het doel is om de school te beschadigen.

"Er is hier duidelijk sprake van een botsing van de Wet gelijke behandeling en de examenregels van het ministerie. Daar zal op beleidsniveau naar gekeken moeten worden. Relevant is dat de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte een wet in formele zin is, die in rangorde boven de examenregels gaat."

"Wij werken in de geest van die wet en proberen te bewerkstelligen dat leerlingen met een dergelijke handicap met enkele aanpassingen aan het examen kunnen deelnemen."

D66-Kamerlid Boris van der Ham wil van de minister weten waarom er niet alsnog naar een praktische oplossing voor deze leerlingen kan worden gezocht. Hij vindt dat er maatwerk geleverd moet worden.