AMSTERDAM - Nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp in Tripoli lijden geestelijk onder het uitblijven van een onderzoeksrapport over de oorzaak. Dat stelt hun advocaat Veeru Mewa.

Bijna twee jaar na de vliegramp met de Airbus 330 van Afriqiyah Airways op 12 mei 2010 hebben nabestaanden zich onder doktersbehandeling moeten stellen wegens grote twijfels over de vraag of de oorzaak ooit opgehelderd zal worden, vertelt de advocaat in een interview met het ANP voor NU.nl.

''Sommige nabestaanden kunnen nauwelijks leven met de gedachte dat ze nooit zullen weten wat de toedracht tot het ongeluk is geweest", aldus letselschadeadvocaat Veeru Mewa van Beer Advocaten, die de nabestaanden van 38 Nederlandse slachtoffers juridisch bijstaat.

''Voor hen is het kennen van de oorzaak veel belangrijker dan het geld dat met de schadeafwikkeling is gemoeid."

Bij de vliegramp nabij de luchthaven van de Libische hoofdstad Tripoli kwamen 103 mensen om het leven, onder wie 70 Nederlanders. Alleen de toen negenjarige Ruben uit Tilburg overleefde de ramp.

Hoe groot is de kans dat de oorzaak alsnog wordt achterhaald?

''Niet zo heel groot, ben ik bang. En dat terwijl de nabestaanden daar juist heel erg de nadruk op leggen. Span je in voor de waarheidsvinding, zeggen ze tegen mij. Helaas heb ik weinig juridische dwangmiddelen om dat voor elkaar te krijgen. Het is ons ook niet toegestaan om contact op te nemen met de onderzoekers."

Wat is het probleem?

''De burgeroorlog in Libië heeft alle onderzoeksactiviteiten gedwarsboomd. Meteen na het ongeluk is wel gespeurd naar de oorzaak van de ramp en is de zwarte doos uitgelezen. Nadat de binnenlandse onlusten in februari in 2011 uitbraken, is alles stil komen te liggen. En de overheidsgebouwen in Tripoli waar onderzoeksgegevens lagen opgeslagen, hebben zwaar te lijden gehad onder de bombardementen.’’

Hoe nu verder?

''Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft actie ondernomen en de nabestaanden inmiddels geïnformeerd over de voortgang. Volgens het departement is het onderzoek weer opgestart en wordt er mogelijk voor het einde van het jaar in elk geval een rapport uitgebracht."

Is er al enig vermoeden omtrent de mogelijke oorzaak, zoals een hartaanval van de piloot?

''Ik ben werkelijk verbaasd over alle scenario’s die in de media zijn verschenen. Er is zo weinig bekend over de toedracht. Dat verklaart deels ook de grote frustratie bij de nabestaanden. Alle speculaties vergroten alleen maar de onrust onder de nabestaanden. Daarom is het belangrijk dat een onderzoeksrapport in elk geval enige opheldering brengt. Dat is ook belangrijk voor de veiligheid in de luchtvaart."

Hoe verloopt de schadeafwikkeling?

''Dit zijn spannende en drukke dagen, want we staan kort voor een belangrijke datum. Uiterlijk op 12 mei moeten we een akkoord hebben bereikt over de schadeafwikkeling, anders zullen we moeten gaan procederen. De regels schrijven een schikkingstermijn van twee jaar voor.

De verzekeraar van Afriqiya heeft aansprakelijkheid erkend. We hebben dus niet veel tijd meer om tot een akkoord te komen. In driekwart van de zaken die we namens de nabestaanden van 38 slachtoffers behartigen, hebben we inmiddels een akkoord bereikt.

Het kan zijn dat we in de resterende 25 procent ook overeenstemming bereiken. Zo niet, dan zullen we in openbaarheid moeten gaan procederen."

Wat is de hoogte van de uitgekeerde schadebedragen?

''Dat is maatwerk. Elk geval is weer anders. Het is logisch dat er verschillen bestaan tussen de uitkering aan een ouder slachtoffer van wie de kinderen al de deur uit zijn, of een kostwinner met achterblijvende kinderen en hoge zorgkosten. Over de hoogte kan ik helaas weinig zeggen. Die geheimhouding hebben we met de advocaten van de verzekeraar afgesproken."

Wat is de hoogte van de schadevergoeding die in het Verdrag van Montreal wordt genoemd?

''Dat is 130.000 euro. Maar dat krijgen nabestaanden alleen als het bewijs van schade is geleverd, want smartengeld wordt niet vergoed. Ik heb helaas genoeg zaken waarbij we onder dat bedrag zitten."

Vliegramp Tripoli mei 2010