UTRECHT - De centrale aanpak van gezinnen die voor ernstige overlast in hun omgeving zorgen, komt per definitie te laat. 

Het aanstellen van een gezinsmanager die alle drang- en dwangmaatregelen regisseert, gebeurt pas als andere, minder ingrijpende maatregelen hebben gefaald. De problematiek van dergelijke gezinnen blijkt hardnekkig.

Dat concluderen onderzoekers van het Verwey Jonker Instituut, die het project Ernstig Overlastgevende Gezinnen (EOG) van de gemeente Utrecht hebben doorgelicht.

Het project bestaat sinds 2009. In die tijd zijn 17 gezinnen begeleid. Daarvan zijn er twee binnen 3 jaar alweer opnieuw in het project terechtgekomen, aldus de onderzoekers.

Harde aanpak 

In het niet-vrijblijvende project komen gezinnen terecht die crimineel actief zijn, overlast veroorzaken en die vaak al contact hebben met Jeugdzorg. Het is de bedoeling dat de gezinnen hard en consequent worden aangepakt.

Vooral dat laatste gaat niet altijd goed. ''Er wordt niet altijd consequent gereageerd op onwenselijk gedrag. Soms krijgt het gezin ook nog te vaak nieuwe kansen'', aldus de onderzoekers. Ook de vele personeelswisselingen bij met name Jeugdzorg zijn lastig.

Wolfsen

Burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht heeft de problematiek recent zelf ondervonden, toen bij maatregelen tegen de Romafamilie Nicolich bleek dat informatie van verschillende hulpverleners niet goed was overgedragen. Daardoor informeerde hij zelf de raad verkeerd, wat hem zeer kwalijk werd genomen.

De onderzoekers stellen vast dat het project voor sommige gezinnen wel goed heeft gewerkt. Er moet echter nog worden nagedacht over begeleiding door de vele verschillende betrokkenen, nadat een gezin het EOG-traject heeft afgesloten.