ZOETERMEER - China bespioneert in Nederland eigen burgers. Het gaat dan vooral om Oeigoeren, die in eigen land een minderheid vormen.

Maar ook een groot aantal bedrijven dat zich bezighoudt met innovatieve technieken zijn doelwit van de spionage.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarschuwt donderdag in haar jaarverslag dat Nederland een aantrekkelijk doelwit is voor spionage.

Volgens de geheime dienst is het bewustzijn van de economische gevaren van spionage in Nederland laag. Hierdoor is de kans op succes voor buitenlandse inlichtingendiensten aanzienlijk. De AIVD stelt dat China actief Chinese onderzoekers en technici werft die in het buitenland werken.

''Er zijn verschillende overheidsprogramma’s om deze hoogopgeleide en talentvolle Chinezen aan te trekken, waarbij personen die terugkeren op hoge financiële beloningen en bijzondere privileges kunnen rekenen."

Autonomie

Daarnaast bespioneert en infiltreert China ook in de Oeigoerse gemeenschap in Nederland. Deze islamitische minderheid uit het noordwesten van China strijdt voor meer autonomie.

In ons land houden zij demonstraties, organiseren ze bijeenkomsten of posten ze video's op internet. Maar dat 'verzet' is tegen het zere been van grootmacht China. Het communistische land ziet deze activiteiten als bedreiging van de eenheid van het land.

Medische zorg

De inlichtingendienst in China zelf perst achtergebleven familieleden af door ze medische zorg of scholing te onthouden. Op die manier zetten ze Oeigoeren in Nederland met de rug tegen de muur en dwingen ze hen te stoppen met hun ‘verzet’, of om te infiltreren en te spioneren binnen Oeigoerse organisaties in ons land. China slaagt er goed in die organisaties lam te leggen.

Jihadreizen

Uit het jaarverslag blijkt ook dat er vorig jaar vanuit Nederland meer gereisd is naar strijdgebieden om deel te nemen aan de jihad dan in eerdere jaren.

Nederlandse jihadisten slaagden er bovendien vaker in aansluiting te vinden met belangrijke personen van internationale netwerken. De afgelopen jaren zijn er enkele tientallen personen naar strijdgebieden gegaan om met jihadistische activiteiten mee te doen.

In samenwerking met het Openbaar Ministerie, de Nationale Recherche en de Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft de AIVD vorig jaar een aantal pogingen van vermoedelijke jihadisten om Nederland uit te reizen verstoord.

Breivik

In het AIVD-verslag staat ook dat Nederlandse rechts-extremisten niets te maken hebben met de Noor Anders Behring Breivik, die op 22 juli vorig jaar 77 mensen vermoordde. Dat geldt ook voor de ontdekking van een mogelijk rechts-terroristisch netwerk in Duitsland, de Nationalsozialistischer Untergrund (NSU).

Deze ontwikkelingen hebben echter wel duidelijk gemaakt dat het belangrijk is waakzaam te zijn op (gewelddadige) uitwassen vanuit een rechts-extremistische ideologie, aldus de AIVD. Zo heeft de geheime dienst naar aanleiding van de aanslagen in Noorwegen het onderzoek opgeschroefd naar signalen voor een dreiging tegen democratie uit anti-islamitische, anti-multiculturalistische en anti-'linkse' hoek.