DEN HAAG - Steeds minder mensen wijzigen hun achternaam. Vorig jaar werden er in totaal 1269 achternamen veranderd, dat is een afname van 17 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

De flinke afname is al langer gaande. In 2010 waren er ten opzichte van 2009 30 procent minder naamswijzigingen. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Justitie en Veiligheid verstrekte.

''De oorzaak van de daling is vermoedelijk de verhoging van de kosten om een naam te wijzigen'', zegt een woordvoerder van het ministerie. Voor 2009 was men daar nog 390 euro aan kwijt, in dat jaar stegen de kosten naar 487,50.

Voorwaarden

Een achternaam veranderen is aan voorwaarden verbonden. In 2011 kwamen er 2247 aanvragen binnen, waarvan 56 procent voldeed aan de voorwaarden. Dat percentage schommelt door de jaren heen tussen de 55 en 70 procent.

De meeste aanvragen betreffen kinderen die de naam van een andere ouder of verzorger willen krijgen, ruim 1100 per jaar. Ook bij volwassenen vormt dit type aanvraag de grootste groep.

Echtscheiding

Echtscheiding van de ouders is de belangrijkste reden om dit te doen. De ouder van wie het kind de nieuwe naam krijgt, moet in de periode direct voor de scheiding minstens 3 tot 5 jaar voor het kind hebben gezorgd.

Ongeveer 100 mensen per jaar willen hun eerdere naamswijziging van de ene naar de andere ouder of verzorger overigens weer ongedaan maken.

Meisjesnaam

Ook komen er ongeveer 100 aanvragen per jaar binnen van vrouwen die hun meisjesnaam terug willen na een scheiding. In veel landen krijgen vrouwen bij het trouwen officieel de naam van de man, in Nederland is dat niet het geval.

Enkele tientallen aanvragen komen binnen van mensen die een familienaam willen die anders uitsterft, die de oorspronkelijke schrijfwijze van hun Friese naam terug willen of van een rare naam af willen.

Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld bij achternamen als 'Poepjes', maar ook bij iemand die 'Schele' heet en opticien van beroep is.