AMSTERDAM - Rechters leggen verdachten van fraude, witwassen en oplichting mildere straffen op als hun strafzaak veel media-aandacht heeft gehad.

Dat schrijft NRC Handelsblad zaterdag op basis van een analyse.

De krant bekeek vijfhonderd uitspraken die de laatste drie jaar zijn gedaan in zaken die veel aandacht hebben gekregen van de media.

In ruim driekwart bleek publiciteit te leiden tot een milder vonnis. De rechters hielden er rekening mee dat de aandacht van de pers na het uitzitten van de straf gevolgen heeft voor de verdere carrière van de verdachte.

Onderscheid

Uit de analyse bleek verder dat strafrechters consequent onderscheid maken tussen witteboordencriminelen en geweldplegers. Voor de eerstgenoemde groep kan media-aandacht positief aanpakken, maar voor geweldplegers geldt juist het tegenovergestelde.

Bij die groep leggen rechters in veertig procent van de zaken juist een zwaardere straf op, omdat ze de strafverzwarende factor 'geschoktheid van de rechtsorde' afleiden van de hoeveelheid media-aandacht.