DEN HAAG - Het gerechtshof in Den Haag vindt dat Albayrak geen recht heeft op de vertrouwelijke stukken van de commissie die onderzoek doet naar het reilen en zeilen bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Het hof besliste dat woensdag. Het is dezelfde conclusie als waartoe de kortgedingrechter eerder kwam.

Albayrak is een half jaar geleden als directeur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers op non-actief gezet, nadat medewerkers zich hadden beklaagd in de media. De commissie-Scheltema onderzoekt het werkklimaat en de bestuursstructuur bij de asielorganisatie.

Ook bekijkt de commissie de salariëring van de directieleden.

Enorme teleurstelling

Albayraks advocaat Anita Verbeek sprak opnieuw van een ''enorme teleurstelling''. Albayrak wilde onder meer de verslagen inzien van de gesprekken die de commissie met medewerkers van het COA heeft gehad en waarop de conclusies in het rapport zijn gebaseerd.

Zonder die vertrouwelijke stukken kan ze namelijk niet goed reageren op de conclusies die Scheltema trekt, zo voerde Albayrak bij de rechter aan. De COA-directeur heeft nu van de commissie-Scheltema tot 12 april gekregen om te reageren, maar volgens advocaat Verbeek is nog niet duidelijk of ze dat daadwerkelijk zal doen.

Albayrak en Verbeek gaan mogelijk proberen voor elkaar te krijgen dat minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel), die opdracht tot het onderzoek gaf, het rapport niet openbaar maakt. Als dat niet lukt, willen ze dat Leers het alleen vertrouwelijk aan de Tweede Kamer geeft, aldus Verbeek.