ARNHEM - Het terrein van de voormalige steenfabriek Waalwaard in Dodewaard is mogelijk zwaar vervuild met asbest. 

Dat hebben de provincie Gelderland en de arbeidsinspectie woensdag bij het Openbaar Ministerie in Arnhem gemeld.

Beide partijen willen weten of er illegale activiteiten op het terrein hebben plaatsgehad, of daarbij risico voor de volksgezondheid is ontstaan en hoe de handhaving in het verleden was geregeld.

De provincie wil zand- en grindbedrijf De Beijer uit Kekerdom naar het terrein van Waalwaard laten verhuizen. Bij Kekerdom moet ruimte worden gemaakt voor aanpassing van een bocht in de Waal.

Onderzoek

Milieuonderzoek heeft nu echter aan het licht gebracht dat er op grote schaal illegaal asbest is verwijderd uit gebouwen op het terrein. ''De handhaving door de gemeente Nederbetuwe is nu onder controle, maar het is de vraag of dat in het verleden ook zo is geweest'', aldus de provincie.

Het parket is Arnhem moet besluiten of er reden is om een nader onderzoek in te stellen. Daarover wordt snel een besluit verwacht.