VUGHT - De verkeersveiligheid laat in veel gemeenten te wensen over. Daardoor stijgt het aantal gewonden dat in het ziekenhuis moet worden opgenomen als gevolg van een ongeval in de bebouwde kom.

Dat blijkt uit maandag gepubliceerde onderzoeksresultaten van verkeersadviesbureau VIA.nl.

Van de gemeenten zag 60 procent het aantal verkeersslachtoffers stijgen in periode 2007 tot en met 2009. Mogelijke oorzaak volgens het bureau: er wordt te hard gereden.

Op 50 kilometerwegen wordt gemiddeld 55 gereden en op 30 kilometerwegen gemiddeld 36 kilometer per uur. Onder verkeersslachtoffers zijn vooral veel fietsers en 65-plussers.

VIA.nl baseert zijn cijfers op onder meer verkeersstatistieken van routeplanner TomTom en gegevens van SWOV (Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) over ziekenhuisopnames van ernstig gewonden. In de onderzochte periode steeg dit aantal ernstig gewonden van 16.643 naar 18.576.

Wegen aanpassen

Veilig Verkeer Nederland (VVN) vindt dat er wat moet gebeuren. Enerzijds door bijvoorbeeld de wegen aan te passen, anderzijds mogen burgers elkaar ook aanspreken als iemand als een idioot door de eigen woonwijk rijdt, aldus een woordvoerder.

VVN opende begin deze maand een meldpunt voor verkeersonveilige situaties. Daar kwamen de eerste dag gelijk al 700 meldingen binnen en daarna gemiddeld 40 per dag. De teller staat inmiddels op ruim 2400. De helft van de meldingen gaat over de weginrichting en de andere helft over het gedrag van verkeersdeelnemers.